?> Contact - Evelyn Counselling

Evelyn Counselling

Stresscounselling en EMDR trauma verwerking

Contact

Praktijkruimte Medio mei 2022 is mijn praktijkruimte te vinden op dit adres;

H.M van Randwijklaan 18,1462 XS Middenbeemster, 06-29519683

Bereikbaarheid

Kom je met de auto? Dan kun je in de straat gratis parkeren in de parkeervakken.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel 06-29519683 en/of mail naar info@evelyncounselling.nl

Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Evelyn Counselling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Evelyn Counselling Nachtegaallaan 17, 2333XT te Leiden. 06-29519683 info@evelyncounselling.nl

Evelyn van der Stok is de Functionaris Gegevensbescherming van Evelyn Counselling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evelyn Counselling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam; - Geboortedatum; - Adresgegevens; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evelyncounselling.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evelyn Counselling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- Evelyn Counselling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Evelyn Counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor coachings/counsellingsklanten geldt dat er een dossier wordt aangelegd, die we verplicht zijn 20 jaar te bewaren, waarin verslag wordt gelegd van de coachingsbijeenkomsten en gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld over eerdere behandelingen. Als behandelende therapeut/coach/counsellor heb ik alleen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Voor andere klanten is deze bewaartermijn kort, meestal 1 jaar.

- Personalia indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar (boekhoudgegevens 7 jaar)

- Adres indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar

- Telefoonnummer indien klant - 20 jaar - wettelijk bepaald

- Emailadres indien klant - 20 jaar, of zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Evelyn Counselling verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Naam en emailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en controleren van betalingen en belastingaangifte), en met de emailprovider Mailchimp waar vanuit de mailings worden verstuurd en met de bank indien er betalingen gedaan zijn.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Evelyn Counselling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evelyn Counselling gebruikt op dit moment geen functionele, analytische en/of tracking cookies. Op de websites van Evelyn Counselling zijn geen social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft Evelyn Counselling geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evelyn Counselling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evelyncounselling.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Evelyn Counselling is verplicht volgens deze meldcode te handelen. Protocol aanwezig.

Klachten

Evelyn Counselling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je over een klacht en met vragen daarover laten informeren bij de SCAG. Mocht je onverhoopt een klacht hebben nodigen wij je uit dit eerst kenbaar te maken bij Evelyn Counselling om te kijken of er een oplossing te vinden is.

Gegevens inzien / wijzigen

Evelyn Counselling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@evelyncounselling.nl

De websites van Evelyn Counselling: www.evelyncounselling.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maakt Evelyn van der Stok nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Haar telefoon en computer zijn dubbel beveiligd.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Evelyn Counselling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Evelyn van der Stok via info@evelyncounselling.nl